ipv6 test

Domein Checker

Check of uw domein IPv6 ready is.

Domeinnaam:

 

Overheden

(Op donderdagmiddag 10 mei organiseerde de IPv6 Task Force in samenwerking met het Forum Standaardisatie een IPv6 seminar voor overheden. Het doel van de bijeenkomst was om overheden te informeren over de implementatie van IPv6. Klik hier voor meer informatie.)

Razendsnel breedband-Internet wordt wereldwijd steeds gewoner en veel nationale overheden hebben er recent voor gepleit om het bereik van de nieuwste generatie breedbandnetwerken te verbeteren.

Het heeft zonder meer sociaal-economische voordelen als zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot razendsnelle breedbandverbindingen. Zo schat bijvoorbeeld de Europese Commissie, in haar Digital Competitiveness Report uit 2009, in dat wijdverbreide breedbandtoegang tegen 2015 meer dan twee miljoen nieuwe banen in Europa zal opleveren.
Daar staat tegenover dat wereldwijde breedband de infrastructuur van het internet zwaar zou belasten, aangezien alle computers die aangesloten zijn op het wereldnetwerk een IP-adres nodig hebben. Om de toekomstige groei van de digitale economie te waarborgen is een tijdige invoering van IPv6 derhalve essentieel.

Overheidsbemoeienis is daarbij van groot belang. Als overheden een leidende rol spelen kunnen zij de invoering van IPv6 krachtig stimuleren. En als overheden een landschap voor duurzame internetontwikkeling bevorderen, dan zal de private sector zeker volgen.

Toegang en beschikbaarheid voor iedereen

De burger is van overheidsorganisaties afhankelijk  voor een enorme hoeveelheid informatie en diensten, variërend van gezondheidszorg en onderwijs tot belastingen en werk. Deze informatie is tegenwoordig grotendeels online beschikbaar en het stelt locale en nationale overheden in staat om de burger efficiënter te helpen.

Het is cruciaal voor iedere overheidsorganisatie dat haar dienstverlening voor iedereen toegankelijk is.  Het zal niet lang meer duren voordat de meeste overheidsinstanties hun papieren processen vervangen hebben door online formulieren en dienstverlening en dat bijvoorbeeld het registreren van belastingzaken via een website de norm wordt. Als het zover is dan is het van het grootste belang dat online overheidsdienstverlening IPv6-compatible is om de burgers of ondernemers die het nieuwe internetprotocol al wel hebben ingevoerd van dienst te kunnen zijn.

Als overheidsinstanties hun diensten niet toegankelijk hebben gemaakt via IPv6, zullen vele burgers en ondernemers geen toegang hebben tot essentiële openbare diensten omdat hun computers geen verbinding kunnen maken met het IPv4-netwerk van de overhead
Om voortdurende beschikbaarheid van cruciale online bronnen te waarborgen terwijl het tekort aan IPv4-adressen met de dag nijpender wordt, stelde de Europese Commissie zich in mei 2008 ten doel om ervoor te zorgen dat 25% van de internetaansluitingen in 2010 via IPv6 zouden lopen.

Wat staat ons te doen?

Overheidsinstellingen kunnen zich niet alleen laten leiden door IPv6. Zij moeten samenwerken met de technologiesector en de private sector. Ook dienen zij de macht die zij hebben als grootste afnemers van technologie te gebruiken om producenten te stimuleren IPv6-compatible hard- en software te ontwikkelen.
Bovendien moeten overheidsinstanties een actieve rol spelen bij het bepalen van beleid dat gevolgen heeft voor de infrastructuur van het Internet. De Internetgemeenschap, inclusief de IPv6 Task Force moedigt overheidsinstanties aan om zich te mengen in beleidsdiscussies.

Door samen te werken met commerciële organisaties en met de Internetgemeenschap om de invoering van IPv6 breed te promoten, kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zal kunnen profiteren van de groei van de digitale economie zowel nu als na 2011.

Stappenplan voor daadwerkelijke invoering

Om te beginnen moeten overheidsinstanties er zeker van zijn dat hun eigen online dienstverlening via IPv6 toegankelijk is. De invoering van IPv6 verloopt in wezen niet anders dan welk ander IT-project ook.

Onderstaande simpele checklijst kan u op weg helpen:
o Stel een projectmanager aan
o Ga in gesprek met uw ISP
o Bepaal welke netwerkcomponenten moeten worden vervangen of geüpgraded
o Stel vast welke training uw team en projectmanager nodig zullen hebben
o Bepaal wat de eventuele vervanging van hardware en software zal gaan kosten
o Ga op zoek naar gekwalificeerde leveranciers en consultants om de overstap uit te voeren
o Stel een projectplan
o Leg uw kostenraming voor aan degene die verantwoordelijk is voor de besluitvorming

Heeft u eenmaal een project manager aangewezen, dan zal deze moeten nadenken over:
1. Overleg met uw Internet Service Provider
2. Fysieke technologie
3. Compatibiliteit van de software
4. Training

1. Ga in overleg met uw Internet Service Provider

De meeste bedrijven zijn afhankelijk van een Internet Service Provider (ISP) voor hun verbinding met het Internet. De voor IPv6 vereiste aanpassingen van uw netwerk en uw planning zal afhankelijk zijn van wat uw ISP u daadwerkelijk kan leveren en wanneer. Om hier duidelijkheid in te krijgen, zou u uw ISP het volgende kunnen vragen:
o Levert u momenteel al IPv6-connectiviteit?
o Zo niet, wanneer denkt u dit wel te kunnen leveren voor de netwerken van uw klanten? Hoe ziet uw planning er dan uit?
o Wanneer zal onze website wel over IPv6 kunnen beschikken?
o Kunt u uw klanten IPv6-compatible modems leveren, of andere apparatuur die voor de overstap op IPv6 nodig is?
o Waarom hebt u uw klanten niet geïnformeerd over IPv6 en de vereisten die voor een overstap op IPv6 nodig zijn?

2. Fysieke Technologie

Om uw organisatie klaar te maken voor IPv6 is het een eerste vereiste dat uw apparatuur met de volgende generatie IP-adressen uit de voeten kan. De eerste stap is dan dat u laat controleren welke onderdelen van uw apparatuur (routers, servers en andere hardware) geüpgraded of zelfs vervangen moeten worden.

Uw hardwareleverancier(s) moeten u hiermee kunnen helpen en u kunnen adviseren hoe de noodzakelijke wijzigingen dienen te worden uitgevoerd. Wellicht kiest u daarom voor een gefaseerde aanpak.

Hieronder treft u een lijst  aan van mogelijke hardwareleveranciers die u op weg kunnen helpen.
o Alcatel Lucent (zie ook IPv6 – The Road Ahead, een white book uit 2006, gepubliceerd door by Alcatel Lucent)
o Cisco
o HP
o IBM
o Juniper
o Sun Microsystems
o Microsoft Software Compatibiliteit

3. Compatibiliteit van de software

Om uw hele netwerk IPv6-geschikt te maken, moet alle hardware en software zowel met IPv4 als met IPv6 uit de voeten kunnen. Als u software van derden hebt aangeschaft dan zult u na moeten vragen bij die provider of dat product al IPv6-compatible is of dat er eventueel een upgrade beschikbaar is. Veel van de momenteel verkrijgbare software (inclusief veel computersystemen, behalve Windows XP) is overigens al IPv6-ready.

Als er geen IPv6-upgrade van het betreffende product verkrijgbaar is, zult u naar alternatieven moeten zoeken. Eventuele software die intern ontwikkeld is zal wellicht herschreven moeten worden.

4. Training

Er is een groot aanbod van trainingen en cursussen op IPv6-gebied, zowel online als live door consultants.
Op de IPv6 Act Now website vindt u:
o Links naar verschillende online informatiebronnen over IPv6
o Een lijst van deskundige consultants die zich hebben gespecialiseerd in de inzet van IPv6.

Als uw organisatie lid is van de RIPE NCC, kan uw personeel gratis deelnemen aan de cursus van deze organisatie IPv6 Training Course. Deze cursus biedt informatie over hoe IPv6-adressen kunnen worden verkregen en hoe u de overstap het best kunt inplannen. De cursus is gratis toegankelijk voor alle leden.

Conclusie

Nu de meeste schattingen aangeven dat het IPv4 op z’n hoogst nog twee jaar meegaat, is het duidelijk dat een gezamenlijke aanpak voor de invoering van IPv6 noodzakelijk is om de stabiliteit en de groei van het internet te garanderen. Mocht dat niet lukken voordat de IPv4-adressen daadwerkelijk op zijn, dan hangt het voortbestaan van het Internet aan een zijden draad.

Als de komende twee jaar IPv6 niet op grote schaal wordt ingevoerd, betekent dat een reële dreiging voor de integriteit, de stabiliteit en de interoperabiliteit van het Internet. Het is daarom cruciaal dat alle internet stakeholders, zowel overheden en leveranciers als ISP’s en telecombedrijven, de handen ineenslaan om de groei en innovatie te waarborgen die het Internet tot zo’n succesverhaal hebben gemaakt.

Vele early adopters hebben IPv6 in hun netwerken ingezet. Degenen die dat nog niet hebben gedaan lopen het risico geconfronteerd te worden met aanzienlijk stijgende kosten en de strijd met hun concurrenten die IPv6 al wel strategisch hebben kunnen inzetten te verliezen.

Het is echt de hoogste tijd om actie te ondernemen!

Zie ook: http://new.ipv6-taskforce.nl/2012/01/ipv6-op-pas-toe-of-leg-uit-lijst-van-college-standaardisatie/