ipv6 test

Domein Checker

Check of uw domein IPv6 ready is.

Domeinnaam:

 

Introductie van IPv6 verloopt nog steeds langzaam in Nederland

Uit de jaarlijkse monitor die TNO uitvoert voor het ministerie van Economische Zaken blijkt dat introductie van de internetstandaard IPv6 in Nederland, net zoals in andere landen, nog steeds langzaam verloopt. Wereldwijd is het IPv6 gebruik minder dan 1%, maar er heeft wel een verdubbeling plaatsgevonden ten opzichte van 2011.

Van de ondervraagde Nederlandse overheden geeft ongeveer een derde aan binnen een jaar hun website en email bereikbaar te willen maken via IPv6. Wereldwijd heeft de World IPv6 Launch op 6 juni een belangrijke bijdrage geleverd aan de significante en blijvende toename van IPv6-verkeer. Toename van IPv6-verkeer veroorzaakt door het opraken van de Europese IPv4 adresvoorraad, afgelopen september, is nog niet waargenomen.

Nederlandse internetproviders bieden, met uitzondering van XS4ALL, nog geen IPv6-verbindingen aan consumenten. In interviews met zes grote Nederlandse internetproviders geven vier partijen wel aan plannen te hebben in 2013 hun eerste consumentenklanten op IPv6 aan te sluiten. De verwachting is dat het tempo waarmee alle consumentenklanten uiteindelijk aangesloten zullen worden per provider zal verschillen, in de orde van enkele maanden tot enkele jaren.

Ook bij de Nederlandse overheid gaat de introductie van IPv6 met kleine stappen: beweging is op verschillende plekken zichtbaar, onder andere in de vorm van enkele lokale en nationale initiatieven. De noodzaak IPv6 te introduceren wordt vooral erkend als het gaat om externe bereikbaarheid en koppelingen met andere organisaties en netwerken.

Wat betreft de doelstellingen van de Digitale Agenda om emailadressen en websites van de (rijks)overheid in 2013 op IPv6 bereikbaar te maken, meent ongeveer een derde aan deze doelstellingen te (gaan) voldoen. Een enkeling heeft deze doelstelling nu al gehaald. Gebrek aan tijd en prioriteit zijn de belangrijkste knelpunten voor overheidsorganisaties als het gaat om IPv6 invoering. Daarbij speelt gebrek aan budget ook een rol.

De opname van IPv6 op de lijst van voorgeschreven open standaarden (de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst) van het College Standaardisatie lijkt een positief effect te hebben gehad op de introductie van IPv6 bij de overheid. Van de ondervraagde overheidsorganisaties geeft 40% aan IPv6 nu op te nemen als eis bij aanschaf van nieuwe producten of diensten. Een extra 35% geeft aan dit binnen een jaar te zullen gaan doen.

Overheden geven aan dat concrete voorbeelden en stappenplannen, evenals een eenduidige planning, kunnen helpen om benodigde tijd en kosten terug te dringen en overheidsorganisaties tot actie te doen overgaan.

IPv6 Monitoring in Nederland: Vijfde Meting

DOWNLOADEN

Contactpersoon

Ir. A.C.G. (Arjen) Holtzer

08886 67265

Met dank overgenomen van Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) i, gepubliceerd op vrijdag 30 november 2012.

Geen reacties

Op 14 september is de uitgifte van IPv4 adressen de laaste fase ingegaan

Op vrijdag 14 september heeft RIPE NCC, het regionale internet register voor Europa, het Midden Oosten en gedeeltes van Centraal Afrika, de laatst beschikbare blokken IPv4 adressen uitgegeven.

De aankondiging is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis va het Europese internet. Vanaf nu zal het aantal computers dat alleen nog met een IPv6-adres te benaderen is, snel gaan toenemen.

Voor meer informatie:

Nieuwsbericht RIPE NCC: RIPE NCC Begins to allocate IPv4 adress space from the last /8
Nieuwsbericht Automatiseringsgids: Uitgifte laatste IPv4-adressen gaat laatste fase in

 

Geen reacties

IPv6 and privacy

Dutch IPv6 Task Force
Author: Erik Huizer
Date: 18-10-2010 (updated 06-03-2012)

Many thanks to the members of the NL IPv6 Task Force for their contributions

Introduction
Since the standardization of IPv6 in the 1990’s, there have been many
discussions about IPv6 and privacy. This document aims to address the
concerns with regard to IPv6 and privacy and points out some solutions.

The privacy concern
The main concern with regard to IPv6 and privacy is that some users will use the same IPv6 address every time they go online, which makes it easier for ISP’s and service providers to track their online behavior. The IPv6 address can then easily be linked to a single person and becomes a piece of personal information.

This is a valid concern that has also been recognized by the IPv6
community. There are solutions to this concern, which will be presented later in this document. First however, we’ll have a look at the context.

Klik hier om verder te lezen.

 

Geen reacties