ipv6 test

Domein Checker

Check of uw domein IPv6 ready is.

Domeinnaam:

 

IPv6 op ‘pas toe of leg uit’-lijst van College Standaardisatie

Sinds 25 november 2010 staat IPv6 in combinatie met IPv4 op de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het College Standaardisatie (zie: https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/open-standaard/ipv6-en-ipv4). Om interoperabiliteit met zowel de nieuwe IPv6-praktijk als de bestaande IPv4-praktijk te borgen, heeft het College Standaardisatie beide versies van de standaard op de ‘pas toe of leg uit’-lijst opgenomen.

De opname betekent dat iedere overheidsorganisatie bij aanschaf van een ICT-dienst of -product moet kiezen voor zowel IPv4 als IPv6 (‘pas toe’). Als er een gewichtige reden is, dan mag een organisatie een afwijkende keuze maken. Daar staat tegenover dat in het jaarverslag verantwoord moet worden waarom deze afwijkende keuze is gemaakt (‘leg uit’). Daarnaast beogen College-leden met de opname zichzelf te binden tot het gebruik van IPv4/IPv6 en doen zij een oproep tot gebruik aan alle (semi-)overheden.

Voor de Rijksoverheid is ‘pas toe of leg uit’ vastgelegd in de Rijksinstructie (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-837.html ). Voor andere overheidsorganisaties is dit vastgelegd in bestuursakkoorden en convenanten (zie: http://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/over-open-standaarden/het-pas-toe-of-leg-uit-principe/).

In 2006 richtte het kabinet met een instellingsbesluit het College en Forum Standaardisatie op. In het College zitten topbestuurders van verschillende overheden. Het College maakt afspraken voor de overheid over te gebruiken standaarden en bevordert interoperabiliteit tussen overheden onderling en tussen overheid, bedrijven en burgers. Het Forum bestaat uit experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Het Forum adviseert het College. Het mandaat van Forum en College Standaardisatie is onlangs verlengd tot 2015 (zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2011-23581.html ).

Geen reacties

Reageer op dit bericht

* deze velden invullen a.u.b.
Let op: Als u voor het eerst reageert moet uw bericht eerst goedgekeurd worden. U hoeft uw reactie niet opnieuw te verzenden.